PORSMYR


 

Et gammelt bygdetun holdes i live og utvikles av engasjerte folk. I fine omgivelser inviteres det til enkel gudstjeneste tre ganger hvert semester. 

Samlingen holdes kl 19:30 i "Gjødselkjelleren", med påfølgende kaffe i "Fjøset". Velkommen skal du være! 

24. NOVEMBER

Tilbake