Tro for livet - bibelundervisning


 

Når? Torsdager fra begynnelsen av september til begynnelsen av desember

Hvor? Finsland bedehus, Greipstad menighetshus, Greipstad kirke

Arrangør: Undervisningsutvalget for Finsland og Greipstad menigheter

 

Veien videre

Høstprogrammet Vi har lagt bak oss én krise. For noen ble den veldig dramatisk, for andre noe mindre. Men hele samfunnet vårt ble i lang tid preget av et liv fjernt fra det vi de siste årene har opplevd som «normalt». Også kirken levde i en unntakssituasjon. Flere kriser vil etter all sannsynlighet følge på. Kanskje må vi regne med at det er unormalt at ting er «normalt». Enhver hendelse i historien, også de vi opplever som negative, kan være utgangspunkt for noe byggende. Det være seg sterkere samhold, uegennyttig ekstrainnsats, ny refleksjon om livets verdier – og ny besinnelse i gudstroen. Dette er en av innfallsvinklene til høstens undervisningsserie i Finsland og Greipstad menigheter – der mange bibeltekster vil være hentet fra Det gamle testamente. I bibelhistorien, profetenes forkynnelse og kirkens historie finner vi mye vi kan lære og dra nytte av i våre egne liv – personlig, i familien, i kirken og i samfunnet.

Innledere/gjester Først av alt gleder vi oss over at den nye diakonen i menighetene våre, Astrid Aasen, blir med på en av kveldene. Hun startet i jobben i juni, i en nyopprettet stilling. Hun deltar i en panelsamtale vi skal ha, med temaet: «Tilbake til normalen?» Utover Undervisningsutvalgets og menighetenes egne ressurser står også noen gjester på programmet i høst:

Birgitte Bugaard Ørnes fra Det Norske Misjonsselskap (NMS) blir med i forbindelse med at menighetene i Finsland og Greipstad støtter et prosjekt i Estland i regi av NMS. Kvelden den 20. oktober inngår i Menighetshusets jubileumsprogram i høst.

Jan Austad, tidligere sogneprest i Finsland og Greipstad og nå pensjonist. I november bidrar han med en kveldsbetraktning/appell etter at vi har fordypet oss i en filmklassiker.

Disposisjon - Programmet starter kl 1900. - På de ordinære undervisningskveldene blir det, etter en kort pause med enkel servering, åpent for å komme med kommentarer eller spørsmål i tilknytning til undervisningen. - Merk at noen av kveldene denne høsten har en litt annen karakter enn «vanlig». - Kveldene avsluttes med en kveldens kuriositet og aftenbønn.

Programmet Det kan bli endringer i programmet. Følg derfor med på menighetens nettsider, på menighetens øvrige informasjonskanaler og oppdaterte kunngjøringer i avisen.

Velkommen! Alle er velkomne på disse kveldene, om man hører til i Finsland, Greipstad eller andre steder. Ingen påmelding.

 

Program

Torsdag 1. september: Et mønster i gjenoppbygging Håkon R. Sødal Innledning til høstens undervisningsserie Greipstad menighetshus

Torsdag 8. september: «Tilbake til normalen?» Vegar B. Jørgensen Videre – etter krisen Vidar Pedersen Astrid Aasen Svein Arve Egeland Ledelse: Dagfinn Lassen Greipstad menighetshus

(Torsdag 15. september: Gudstjeneste på Porsmyr)

Torsdag 22. september: Be og arbeid! Anne B. Øvensen Om å overlate seg til Gud – eller ordne opp selv Finsland bedehus

Torsdag 29. september: «Alt var bedre før!» Svein Arve Egeland Greipstad menighetshus

(Uke 40: Skolens høstferieuke – ikke undervisningskveld) (Uke 41: Jubileumsuke (I) – ikke undervisningskveld)

Torsdag 20. oktober: Misjonskveld Birgitte Bugaard Ørnes, Jubileumsuke (II) Det Norske Misjonsselskap Greipstad menighetshus

Torsdag 27. oktober: «Det kommer en dag!» Harald Hovda Lesning – Sakarjas bok Anne B. Øvensen Greipstad kirke

Torsdag 3. november: Film-kveld Greipstad menighetshus Betraktning: «Glede – romslighet – overskudd» Jan Austad Torsdag 10. november: Kjepper i hjulene? Vegar B. Jørgensen Om indre og ytre motstand Finsland bedehus

Torsdag 17. november: Irettesettelse – et utdatert fenomen? Arne Tord Sveinall Om å ta til seg eller avvise klare meldinger Greipstad menighetshus

(Torsdag 24. november: Gudstjeneste på Porsmyr)

Torsdag 1. desember: Hva skjer når vi bekjenner? Håkon R. Sødal Om lovsang og lovprisning Greipstad menighetshus

Tilbake