Gullkonfirmanter Finsland


Tre årskull inviteres i år til markering! 

 

Gledelig er restriksjonene over og det er mulig å planlegge og invitere. 50 år etter konfirmasjon inviterer kirka til en markering! Så om det i år, i fjor eller i 2020 var 50 år siden du sto til konfirmasjon i Finsland: VELKOMMEN

Søndag 16.oktober inviterer Finsland Sokneråd/Finsland menighet

konfirmantene som ble konfirmert i kyrkja i årene 19870, 1971 og 1972 til gudstjeneste i kirka.

Det er snedt ut en invitasjon til aktuelle gullkonfirmantene vi har klart å oppspore.

Etter gudstjenesten blir det fest på Bedehuset, en selvutnevnt komite har tatt på seg ansvaret for det. Påmelding innen 1. oktober til Tom Otto Utsogn på tlf. 993 17 481.

(Gullkonfirmanter i Greipstad ble markert 4. september 2022)

 

 

 

Tilbake