Trosopplæring


 

Kirken ønsker å bidra til at barn og unge skal få lære og kjenne troen. Dette kalles trosopplæring, og tilbys til barn og unge fra 0 til 18 år. Alle er velkomne til trosopplæring i kirken.

Barn som er døpt eller registrert med ønske om å motta informasjon, får invitasjon til ulike arrangementer gjennom oppveksten. Arrangementet annonseres også i menighetenes digitale kanaler.

Tilbake