Barneklubben JUMP


 

(Program kommer – semesterstart 24. januar 2022)

Jump er en klubb for deg som går i 2. klasse og til og med 5. klasse. Vi møtes mandager i partallsuker. Vi går på tur, har bingo, lager ting og diverse aktiviteter. Vi har plass til flere! I tillegg til voksne ledere er det også eldre barn som er med som ledere.

Kontaktpersoner JOY er Elsa Marit Knutsen(930 38 788) og Margrethe Stangenes 92241842

Tilbake